NAUJIENOS

Partnerystės renginys „Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją“

2016 m. rugsėjo 29 d.

Rugsėjo 27 d. Fizinių ir technologijų mokslų centre vyko partnerystės renginys „Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją“. Sveikinimo žodį tarė viešosios įstaigos „Lietuvos inovacijų centras“ direktorius Mantas Vilys ir LR ūkio ministerijos viceministras Marius Skarupskas.
Renginio pranešėja ekonomistė Rūta Vainienė ieškojo atsakymų į klausimą „Žiedinė ekonomika: mados šauksmas ar ekonomikos poreikis“. Konkrečiu žiedinės ekonomikos pavyzdžiu pasidalino UAB „Ustukių malūnas“ pardavimų vadovas Kipras Uždavinys. Renginio metu buvo pristatytos žiedinės ekonomikos projektų finansavimo galimybės. Finansinį instrumentą LIFE pristatė projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės vadovė Aušra Šmitienė, Horizon 2020 ir Eurostar – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų koordinatorė Daiva Keršienė, struktūrinius fondus 2014–2020 m. laikotarpiu – VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ projektų vadovas Artūras Jakubavičius.
Antra renginio dalis buvo skirta kontaktų užmezgimui. Šios dalies tikslas buvo paskatinti partnerystę bei identifikuoti bendras mokslo-verslo, verslo-verslo, mokslo-verslo-valdžios galimas vystyti iniciatyvas ir projektus žiedinės ekonomikos kontekste. Dalyviai pasiskirstę pagal sritis (ekonomikos, pramonės ir biotechnologijų) ieškojo bendradarbiavimo galimybių.
Verslo įmonių ir mokslo įstaigų atstovai susidomėjo LIFE programos finansavimo galimybėmis aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo srities projektams. Tikimės, kad užmegzti ryšiai išaugs iki projektų, įgyvendinančių beatliekes technologijas bei siūlančių naujoviškus sprendimus.