NAUJIENOS

Paskelbti "Natura 2000" apdovanojimo finalininkai – balsuokite už savo favoritą!

2022 m. kovo 21 d.

Europos Komisija paskelbė 21 „Natura 2000“ apdovanojimo 2022 m. finalininką. Atrinkti finalistai yra iš Austrijos, Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Vokietijos bei apima keletą tarpvalstybinių iniciatyvų, kuriose taip pat dalyvauja partneriai iš Kipro ir Kroatijos.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „ES gamtos paveldas ir biologinės įvairovės apsauga bei atkūrimas yra labai svarbūs norint prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio ir užtikrinti tvarią ateitį ateinančioms kartoms. Pastaruosius 30 metų ES „Natura 2000“ tinklo sėkmę lėmė nenuilstamos tūkstančių gamtosaugos specialistų, savanorių ir suinteresuotųjų šalių, dirbančių saugant, atkuriant ir propaguojant gamtą, pastangos. Šių metų finalininkų pasiekimai parodo gamtos ir „Natura 2000“ tinklo svarbą užtikrinant atsparią mūsų bei planetos ateitį“.

Su vykdomomis finalininkų veiklomis galite susipažinti specialiai sukurto žemėlapio dėka. Jame rasite nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Europos piliečių apdovanojimas (angl. European Citizens’ Award) bus įteiktas finalistui, surinkusiam daugiausiai balsų viešame balsavime. Internetu galite balsuoti už savo mėgstamiausią finalininką iki 2022 m. balandžio 27 d. Be to, finalistus vertins aukšto lygio žiuri ir išrinks penkių kategorijų nugalėtojus. Šeši nugalėtojai bus paskelbti viešoje ceremonijoje, kuri įvyks 2022 m. gegužės 18 d.

Jau šeštus metus pagerbiami svarbiausi gamtos apsaugos pasiekimai, susiję su Europos saugomų teritorijų tinklu „Natura 2000“. Apdovanojimą gali gauti bet kuri organizacija ar asmuo, dalyvaujantis „Natura 2000“ veikloje, įskaitant valstybės ir vietos valdžios institucijas, įmones, NVO, žemės savininkus, švietimo įstaigas ir asmenis.

Apsilankykite naujoje Apdovanojimų svetainėje (angl. Award website) dabar!