NAUJIENOS

Patarimai LIFE gamtos ir bioįvairovės srities projektų pareiškėjams

2016 m. spalio 4 d.

Informuojame, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo 13 d. vyko eksperto Ulf Castenfors, GIA Sweden AB techninė konsultacija LIFE pareiškėjams. Konsultantų atsakymų pagrindu buvo paruošta mokomoji medžiaga – Patarimai LIFE gamtos ir bioįvairovės srities projektų pareiškėjams, kuriuose apibendrinti patarimai aktualūs ir kitiems pareiškėjams. Kviečiame susipažinti:
Patarimai LIFE gamtos ir bioįvairovės srities projektų pareiškėjams