NAUJIENOS

PATVIRTINTAS LIFE PROGRAMOS BENDROJO FINANSAVIMO APRAŠAS

2021 m. lapkričio 29 d.

2021 m. lapkričio 26 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-696 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – bendrojo finansavimo aprašas). Atsižvelgiant į bendrojo finansavimo aprašą, Aplinkos ministerija 2021 m. lapkričio 30 d. planuoja skelbti kvietimą teikti LIFE programos bendrojo finansavimo paraiškas, kurios Aplinkos ministerijai turėtų būti pateiktos iki 2022 m. sausio 17 d.

Bendrojo finansavimo aprašas.