NAUJIENOS

Pirmasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas

2016 m. rugsėjo 2 d.

Rugpjūčio 25–26 dienomis Rygoje vyko pirmasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas, kurį organizavo Latvijos aplinkos apsaugos fondas. Susitikime dalyvavo LIFE projektų vykdytojai ir LIFE administruojančios institucijos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Susitikimo tikslas – pasidalinti LIFE projektų patirtimi, užmegzti glaudesnius ryšius ir skatinti bendradarbiavimą.
Apie LIFE projektus Latvijoje. LIFE programa Latvijoje pradėta įgyvendinti 2000 metais. Per 2007–2013 metų laikotarpį Latvijos pareiškėjai Europos Komisijai pateikė 53 paraiškas, iš kurių 16 gavo finansavimą, t. y. 30 procentų. Daugiausiai buvo pateikta gamtos srities paraiškų (23 paraiškos iš 53), mažiausiai buvo pateikta informavimo srities paraiškų (9 paraiškos), iš kurių nė viena negavo finansavimo. Pagrindiniai LIFE projektų Latvijoje dydžiai:

 1. Projektų vertė – nuo 264 tūkstančių eurų iki 5,8 milijono eurų;
 2. Partnerių skaičius – nuo 2 iki 19;
 3. Įgyvendinimo vietovės – nuo 1 iki 16.

Latvijos atstovai pabrėžė LIFE projektų naudą savo šaliai. Pagrindiniai pasiekimai šios programos dėka:

 • Parengtas ir įdiegtas Žaliasis sertifikatas kaimo turizmo sistemai;
 • Parengtas Rygos potvynių valdymo planas;
 • Įsteigtos Natura 2000 jūrinės teritorijos;
 • Atkurtos buveinės daugiau nei 5200 ha plote;
 • Parengti Natura 2000 teritorijų valdymo planai (daugiau nei 30);
 • Atstatytas dviejų upių hidrologinis režimas;
 • Parengta jūrinio monitoringo sistema;
 • Parengtas Latvijos geležinkelio triukšmo valdymo planas (įrengta siena nuo triukšmo);
 • Patobulinta daugiau nei 15 rūšių būveinių kokybė.

Apie LIFE projektus Lietuvoje. LIFE programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti 1992 metais, iš viso buvo finansuota 15 projektų. 12 iš jų buvo skirti gamtos apsaugai ir po vieną biologinei įvairovei, aplinkos politikai bei valdymui ir pajėgumų stiprinimui. Bendra investicijų į šiuos projektus suma –21,5 milijono eurų, iš kurių 12 milijonų eurų skyrė Europos Sąjunga. Pagrindiniai LIFE projektų dydžiai:

 1. Finansavimas – nuo 600 tūkstančių eurų iki 2,7 milijono eurų;
 2. Partnerių skaičius – nuo 1 iki 14.

Apie LIFE projektus Estijoje. Per 2007–2013 metų laikotarpį Estijos pareiškėjai Europos Komisijai pateikė 27 paraiškas, iš kurių 11 gavo finansavimą, t. y. 41 procentas. Gavusių finansavimą gamtos srities paraiškų buvo daugiausiai (17 paraiškų iš 27), mažiausiai – informavimo ir komunikacijos (2 paraiškos).

Antrą susitikimo dieną susitikimo dalyviai apsilankė Adazi karinėje bazėje, kurioje buvo įgyvendintas Latvijos LIFE projektas „Biologinės įvairovės atkūrimas Adazi karinio mokymo ir Natura 2000 zonoje“, kuris prisidėjo prie viržynų, aukštapelkės ir Vakarų taigos miško buveinių bei retų Europos paukščių rūšių išsaugojimo.