NAUJIENOS

Projektas „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ (LIFE Viva Grass)

2017 m. vasario 13 d.

Sausio 14 d. dieną Dubysos regioninio parko direkcija Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje organizavo pėsčiųjų žygį „Nepažintas Šešuvies slėnis nuo Molavėnų iki Mažintų“ susipažinti su Raseinių krašto saugomomis teritorijomis, kultūros vertybėmis, aktyviai pajudėti ir pakvėpuoti grynu oru. Žygyje dalyvavo net šimtas trisdešimt devyni žygeiviai iš įvairių Lietuvos kampelių. Dalyviai galėjo apžiūrėti projekto „LIFE Viva Grass” projekto metu sutvarkytas teritorijas.
2014 – 2018 m. “Baltijos aplinkos forumo” koordinuojamo LIFE projekto „Viva Grass“ tikslas yra apsaugoti nuo išnykimo didelės gamtinės vertės pievas. Siekiant pademonstruoti įvairius būdus pievoms prižiūrėti, projektui pasirinktos 9 pavyzdinės teritorijos (po 3 kiekvienoje Baltijos valstybėje), bendrai užimančios 465 600 ha teritoriją, tarpusavyje besiskiriančios valdymo lygmeniu, unikaliu teritorijos charakteriu.
Pasitelkiant moderniais GIS sprendimais paremtą Integruotą planavimo priemonę stiprinami ryšiai tarp taikomos socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos. Projekto metu taip pat įgyvendinamos verslą skatinančios veiklos. Šiuo projektu siekiama skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą. Projektu siekiama pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kuris gali tapti darnaus kaimo vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata.

Projekto svetainė: http://vivagrass.eu