NAUJIENOS

Rekomendacijos rengiantiems IP projektus

2016 m. rugsėjo 7 d.

Integruotieji projektai – tai projektai skirti įgyvendinti dideliu teritoriniu mastu (regioniniu, keleto regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu nacionaliniu mastu) aplinkos ar klimato kaitos strategijas ar veiksmų planus, kurių reikalaujama pagal konkrečius Europos Sąjungos aplinkos teisės aktus arba valstybių narių valdžios institucijų teisės aktus, visų pirma gamtos (įskaitant Natura 2000 tinklo valdymo), vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo srityse, užtikrinant suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir skatinant koordinavimą ir bent vieno susijusio Sąjungos, nacionalinių ir privačių lėšų šaltinio įtraukimą. Integruotieji projektai gali būti teikiami pagal dvi paprogrames: aplinkos ir klimato kaitos.
Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su partneriais (Aplinkos ministerija ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba) rengia LIFE integruotąjį projektą „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“. Projektas skirtas bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių apsaugai reikalingos specialios saugomos teritorijos, geros apsaugos būklės užtikrinimui.
Šių metų rugpjūčio 11–12 d. Aplinkos projektų valdymo agentūroje lankėsi LIFE gamtos srities ekspertas Mikko Tiira (Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland) ir konsultavo integruotojo projekto koncepcijos rengimo, partnerystės modelio, veiklų parinkimo, biudžeto rengimo ir kitais klausimais. Pateikiame aktualią informaciją rengiantiems Integruotų projektų paraiškas.

IP Nature rekomendacijos