NAUJIENOS

Sėkmingos paraiškos jau gali kreiptis dėl bendrojo finansavimo

2019 m. spalio 23 d.

EASME agentūra baigė LIFE programos 2019 m. kvietimo Aplinkos paprogramės koncepcijų vertinimą. Daugiausia balų surinkusių koncepcijų pareiškėjai kviečiami iki vasario 11 d. pateikti išsamią paraišką. Iš 11 koncepcijų, kurias buvo pateikę Lietuvos pareiškėjai, 3 koncepcijos įvertintos teigiamai, ir jų rengėjai yra pakviesti teikti išsamią paraišką antrajam paraiškų vertinimo etapui.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aplinkos ministerijos 2019 m. kvietimą, tie pareiškėjai, kurie Europos Komisijos EASME agentūros laiške yra pakviesti teikti išsamią paraišką, per 15 darbo dienų gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomo bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Šiais metais bendrojo finansavimo paraiškos bus priimamos iki lapkričio 18 d. Bendrojo finansavimo aprašą galite rasti čia, bendrojo finansavimo paraiškos formą – čia.

Ta pati tvarka galioja ir Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims, kurie LIFE projektuose planuoja būtų asocijuotaisiais paramos gavėjais, kai koordinuojantysis paramos gavėjas yra registruotas užsienio šalyje.

Daugiau informacijos apie bendrąjį finansavimą teikia Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt).