NAUJIENOS

Šiemet LIFE programoje dalyvauja daug naujų pareiškėjų

2019 m. liepos 9 d.

2019 m. birželį Europos Komisijai pateikta daugiau nei 1100 LIFE Aplinkos paprogramės koncepcijų iš 27 ES šalių, tuo tarpu lietuviškų koncepcijų pateikta net 11 (palyginimui pagal 2018 m. kvietimą – 5). Taip pat šiemet buvo pateiktos 4 koncepcijos, kuriose įmonės ir organizacijos iš Lietuvos įtrauktos kaip partneriai.

2019 m. pavasarį Facebook ir Youtube socialiniuose tinkluose rodytas filmas apie LIFE programą padėjo pritraukti naujų potencialių pareiškėjų. O intensyvios projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės konsultacijos bei LIFE gidas lėmė tai, kad daugiau nei pusę koncepcijų pateikė verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, kurios LIFE programoje dalyvauja pirmą kartą.

Šių metų kvietimas įdomus dar ir tuo, kad plečiasi aktualių sričių ratas Lietuvoje: pateikta viena koncepcija pagal prioritetinę sritį „Aplinkos valdymas ir informavimas“, šiemet populiariausia sritis – „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“. Aktuali išlieka ir sritis „Gamta ir biologinė įvairovė“.

Norintys dalyvauti LIFE programoje dar gali suskubti teikti paraiškas Klimato paprogramės projektams finansuoti. Dėl Lietuvos bendrojo finansavimo Aplinkos ministerijai teikimo terminas klimato projektams buvo birželio 14 d. Buvo gautos 3 paraiškos. Išsamias klimato paraiškas Europos Komisijai per eProposal sistemą reikia pateikti iki rugsėjo 12 d.