NAUJIENOS

Išaugo susidomėjimas LIFE paprogramės perėjimas prie švarios energijos projektais

2022 m. lapkričio 21 d.

Pagal 2022 metų kvietimą buvo gautos 225 perėjimo prie švarios energijos (LIFE CET) paraiškos, t. y. 24 proc. daugiau nei 2021 m. kvietime. Pernai pateiktų paraiškų sėkmės procentas siekė net 40 procentų. Pagal 2021 m. kvietimą buvo finansuotos 68 paraiškos iš 171.

LIFE perėjimo prie švarios energijos paprogramė į LIFE programą perkelta 2021 m. Anksčiau ji buvo finansuojama iš Horizonto 2020 programos. Pasak CINEA vyresniojo projektų patarėjo Adrien Bullier, „pagrindinis šios paprogramės tikslas – sukurti rinkai ir reguliavimui palankias sąlygas pereiti prie švarios energijos – sutelkti dėmesį į ne technologinius aspektus“.

2022 m. kvietime buvo paskelbta net 18 temų, kurių bendras biudžetas siekė 98 mln. eurų, šiose srityse: pastatų energinio naudingumo gerinimas, valdžios institucijų rėmimas pereinant prie švarios energijos, pramonės įgūdžių ir pajėgumų kūrimas, novatoriškų finansavimo sprendimų integravimo ir investicinių projektų telkimas, namų atnaujinimo paslaugų kūrimas, energijos nepritekliaus mažinimas ir energetinių bendruomenių stiprinimas.

Kvietimas baigtas 2022 m. lapkričio 16 d. Atrinktiems projektams bus suteikiamas net 95 % finansavimas, LIFE perėjimo prie švarios energijos projektų pradžia - 2023 m. vasara.

CINEA per ateinančius mėnesius įvertins pasiūlymus pasitelkdama išorės ekspertus, o apie tai pareiškėjus informuos 2023 m. pavasarį.