NAUJIENOS

Susitikimas su viešosios įstaigos „Lietuvos inovacijų centras“ atstovais

2016 m. rugsėjo 23 d.

Rugsėjo 21 d. viešojoje įstaigoje „Lietuvos inovacijų centras“ lankėsi projekto „Life gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės vadovė Aušra Šmitienė ir projekto komunikacijos specialistė Kristina Cijūnėlienė. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.
VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ yra nepelno organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms. Viename iš šiuo metu įgyvendinamų projektų projekte „SUPER“ pakvietė dalyvauti Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovą. Projekto pagrindinis tikslas - vystyti ir tobulinti regioninę politiką, skatinančią mažo ir vidutinio verslo (MVĮ) įmonių kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.
VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ š.m. rugsėjo 27 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre organizuoja renginį „Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją“ ir pakvietė projekto „Life gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės atstovę skaityti pranešimą apie LIFE programą.
Dėkojame VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ direktoriui Dr. Mantui Viliui ir jo kolegoms už priėmimą.