NAUJIENOS

Vilniuje vyko renginys „LIFE Platform Meeting on Chemicals“

2019 m. gruodžio 2 d.

Chemikalai yra labai svarbūs ir neatsiejami nuo mūsų kasdienio gyvenimo. Jie teikia daug naudos, be kurių šiuolaikinė visuomenė negalėtų egzistuoti. Deja, daugelis šių medžiagų taip pat sukelia problemų, susijusių su sveikata ir aplinka. ES chemikalų politika siekiama sumažinti chemikalų kiekį aplinkoje iki mažos rizikos lygio, kai žmonių gyvenimui ir aplinkai kyla tik nereikšmingas kenksmingas poveikis.

Lapkričio 27-28 d. Vilniuje vyko renginys „LIFE Platform Meeting on Chemicals“, kuriuo siekiama pateikiant pastabas strateginiams dokumentams prisidėti prie politikos formavimo, paspartinant atitinkamų ES politikos krypčių planavimą, įgyvendinimą ir atnaujinimą. Tuo pačiu paskatinti bendradarbiavimą tarp LIFE projektų, pasidalinant geriausia praktika ir įgyta patirtimi tarp NVO ir susijusių suinteresuotųjų šalių (pvz., MVĮ, pramonės, akademinės bendruomenės, politikos formuotojų) įgyvendinant LIFE ir kitų ES fondų finansuojamus projektus bei pabrėžti LIFE programos pridėtinę vertę chemikalų srityje.