NAUJIENOS

Vykdomas LIFE gebėjimų stiprinimo projektas

2016 m. balandžio 21 d.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo vykdyti Europos Komisijos finansuojamą projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“. Jis truks ketverius metus. Vienas svarbiausių tikslų – stiprinti vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias „LIFE“ programos reikalavimus.

Įgyvendinant šį projektą numatoma sukurti projektų idėjų duomenų bazę, organizuoti nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovų susitikimus, teminius seminarus, technines konsultacijas pareiškėjams ir kt. Būsimiems pareiškėjams birželio 10 d. bus surengtas „Informacinis seminaras apie ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE“, kurio metu dalyviai bus supažindinti su „LIFE“ programos projektų rengimo gairėmis.

Kvietimą teikti paraiškas visiems 2016 m. „LIFE“ programos projektams Europos Komisija turėtų paskelbti gegužės antroje pusėje.