Pareiškėjams

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. 2021 m. planuojama atnaujinti bendrojo finansavimo skyrimo tvarką. Kol kas šioje svetainėje skelbiama informacija apie iki šiol galiojusią tvarką.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis standartiniams veiksmų projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%) finansavimas.

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų projekto išlaidų. Bet kuriuo Bendrojo finansavimo atveju kiekvienas paramos gavėjas privalo savo lėšomis prisidėti prie LIFE projekto finansavimo.

2018 m. gegužės 30 d. patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymo pakeitimas dėl LIFE bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos

Nevyriausybinės organizacijos dėl bendrojo finansavimo LIFE 2020 NGO4GD kvietimo projektams turi kreiptis į Aplinkos ministeriją iki 2021 m. vasario 1 d. Aplinkos ministerijos kvietimas paskelbtas čia.

Pagal atnaujintą tvarkos aprašąbesikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija šiemet vykdo dviem etapais, išskyrus integruotuosius projektus, užpildytas bendrojo finansavimo paraiškos formas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos.  

Tuo tarpu, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo klimato paprogramės bei integruotiesiems projektams, bendrojo finansavimo paraiškos formas turi pateikti Aplinkos ministerijai iki 2020 m. liepos 15 d. 

LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma.

Besirenkantiems projekto partnerius ir besidomintiems kitų šalių LIFE nacionaliniu finansavimu

  • Latvijos nacionalinis LIFE finansavimas: kreiptis dėl nacionalinio finansavimo dėl 2019 m kvietimo projektų buvo kviečiama tik tada, kai Europos Komisija patvirtina paraišką ir kviečia rengti projekto sutartį (2020 m. II ketvirtį). Daugiau informacijos galima rasti Latvijos LIFE gebėjimų stiprinimo projekto svetainėje arba kreipiantis šiais kontaktais.
  • Estijos nacionalinis LIFE finansavimas: Estijoje LIFE projektams dalinį finansavimą yra skyręs Aplinkos investicijų centras (angl. Environmental Investment Centre, est. Keskkonnainvesteeringute Keskus, taip pat žinomas trumpiniu KIK). Specialaus kvietimo LIFE projektų daliniam finansavimui iki 2020 m. nebuvo skelbiama. Informaciją apie aplinkos ir klimato projektų finansavimo kvietimus galite rasti Aplinkos investicijų centro puslapyje. Informaciją apie nacionalinius LIFE kontaktinius asmenis rasite LIFE programos svetainėje ir Estijos Aplinkos ministerijos svetainėje

 ______________________ 

Lietuvos bendrojo finansavimo skyrimo preliminarūs sąrašai tvirtinami LR aplinkos ministro įsakymu. Susipažinti su šiais sąrašais pagal 2009-2020 metų kvietimus galite čia: 

 2020 metų kvietimas

Preliminarus LIFE bendrasis finansavimas Aplinkos projektams: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9bc9f960773111eb9601893677bfd7d8

Preliminarus LIFE bendrasis finansavimas Klimato projektams: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f0fe9a003e411ebb74de75171d26d52

2019 metų kvietimas

Preliminarus LIFE bendrasis finansavimas Aplinkos projektams: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/468f6f1048e411ea8895faf9aa6b1770

Preliminarus LIFE bendrasis finansavimas Klimato projektams: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6273e100be8511e9840ec0427c781bac

2018 metų kvietimas

Preliminarus LIFE bendrasis finansavimas Klimato projektams: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/71725530b5b011e88f64a5ecc703f89b 

2017 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9153a470827211e7804fae56a3fa17a5

2016 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1065319078e511e6b969d7ae07280e89

2015 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b99e22012e711e79800e8266c1e5d1b 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1c143560191a11e79800e8266c1e5d1b

2014 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b57c800c8e511e583a295d9366c7ab3

2013 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2ae739b05b7711e487eff7b424bd0f08

2012 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e75a4c10987f11e3bdd0a9c9ad8ce1bf

2010 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B50F497E9CA

2009 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A70159ED40BE

 

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos LIFE lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai LIFE įgyvendinti, lėšomis, vertinimo kriterijai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021e79a0447a11e7b66ae890e1368363