Pareiškėjams

2022 m. LIFE programos kvietimas paskelbtas 2022 gegužės 17 d. Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas 2022-10-04. Integruotieji ir strateginiai gamtos projektai bus rengiami 2 etapais: koncepcijos iki 2022-09-08 d., pilnos paraiškos iki 2023-03-07 d.

LIFE programos projektų paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą (angl. Funding & tender opportunities portal).
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en.
 

2021-2024 m. LIFE programoje rasite kiekvienos srities tikslus ir prioritetus (2 skyrius), finansuojamų projektų tipus (4.1 skyrius) ir projektų vertinimo kriterijus (4.2 skyrius).

LIFE programos prioritetų sąraše išsamiai aprašytos visos finansuojamos temos.

                                                                                     ***

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action ProjectsSAP)

Gamta ir biologinė įvairovė 

 • LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE Gamta ir biologinė įvairovė (angl. Nature and Biodiversity). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-NAT-GOV Gamtos valdysenos projektai (angl. Nature Governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams:     

Sutarties forma                                                                              
 

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė

 • LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT Žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos projektai (angl. Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-ENV-GOV Aplinkos valdysenos projektai (angl. Environment governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA prisitaikymo prie klimato kaitos projektai (angl. Climate Change Adaptation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM klimato kaitos švelninimo projektai (angl. Climate Change Mitigation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV klimato valdymo ir informavimo projektai (angl. Climate Governance and Information). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Projektų (NAT, ENV, CLIMA) rengimo grafikas:

                                                                                     ***

Perėjimas prie švarios energijos

 • LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS - Nacionalinių platformų ir planų pertvarkymas (angl. Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-COMPLIANCE - Nauja ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo atitikties palaikymo priemonė tiekėjams ir mažmenininkams (angl. New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-DEEPRENO - Nulinės emisijos pastatų fondo link: stiprinant renovacijos pagrindus (angl. Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep renovation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-MAINSTREAM - Tvarios energijos finansavimo bei energijos vartojimo efektyvumo įtraukimas į ES tvaraus finansavimo kriterijus ir standartus (angl. Mainstreaming sustainable energy finance and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and standards). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-EE1st - Principo „pirmiausia energijos vartojimo efektyvumas“ veiksmingumas (angl. Making the "Energy efficiency first" principle more operational). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-DH - Žemos kokybės atsinaujinančios energijos arba atliekamos šilumos integravimas į aukštos temperatūros centralizuotą šildymą (angl. Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-FINROUND - Nacionaliniai finansai į tvarios energijos investicijas (angl. National Finance Roundtables for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM - Pastatų energetinis naudingumas ir išmanioji parengtis, kad prietaisai veiktų (angl. Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-BUSINESS - Verslo sektoriaus perėjimas prie švarios energijos (angl. Supporting the clean energy transition of the business sector). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-ENERCOM - Energetikos bendruomenių paramos mechanizmų parengimas ir kitos piliečių iniciatyvos tvarios energetikos srityje (angl. Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-HEATPUMPS - Šilumos siurblių diegimo ir įperkamumo spartinimas vykdant kolektyvinius ir viešuosius pirkimus (angl. Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and procurement). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-HOMERENO - Integruotos namų atnaujinimo paslaugos (angl. Integrated Home Renovation Services). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-INNOFIN - Naujoviškos tvarios energetikos investicijų finansavimo schemos (angl. Innovative financing schemes for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-LOCAL - Techninė parama perėjimo prie švarios energijos savivaldybių ir regionų planams ir strategijoms parengti (angl. Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-POLICY - Veiksmingas pagrindinių teisės aktų įgyvendinimas tvarios energetikos srityje (angl. Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-ENERPOV - Pastatų renovacijos sprendimai pažeidžiamuose rajonuose (angl. Addressing building related interventions for vulnerable districts). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-PDA - Techninė pagalba rinkos ribų išplėtimui investuojant į tvarią energiją (angl. Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-RENOPUB - Palengvinančių struktūrų steigimas renovacijos bangai viešajame sektoriuje paspartinti (angl. Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector). Teikti paraišką čia.

Bendri dokumentai LIFE CET pareiškėjams:

 

Projektų (CET) rengimo grafikas:

 

Bendra informacija:

Finansinės ir administracinės gairės (pavyzdinės projekto sutarties X priedas)(2021.07.07 d. versija pdf failas).

 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2021 m2020 m

2017 m2018 m2019 m.