Pareiškėjams

2022 m. LIFE programos kvietimas paskelbtas 2022 gegužės 17 d. Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas 2022-10-04. Integruotieji ir strateginiai gamtos projektai bus rengiami 2 etapais: koncepcijos iki 2022-09-08 d., pilnos paraiškos iki 2023-03-07 d.

LIFE programos projektų paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą (angl. Funding & tender opportunities portal).
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en.
 

2021-2024 m. LIFE programoje (LT/EN) rasite kiekvienos srities tikslus ir prioritetus (2 skyrius), finansuojamų projektų tipus (4.1 skyrius) ir projektų vertinimo kriterijus (4.2 skyrius).

LIFE programos prioritetų sąraše išsamiai aprašytos visos finansuojamos temos.

                                                                                     ***

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action ProjectsSAP)

Gamta ir biologinė įvairovė 

 • LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE Gamta ir biologinė įvairovė (angl. Nature and Biodiversity). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-NAT-GOV Gamtos valdysenos projektai (angl. Nature Governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams:     

Sutarties forma                                                                              
 

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė

 • LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT Žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos projektai (angl. Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-ENV-GOV Aplinkos valdysenos projektai (angl. Environment governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA prisitaikymo prie klimato kaitos projektai (angl. Climate Change Adaptation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM klimato kaitos švelninimo projektai (angl. Climate Change Mitigation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV klimato valdymo ir informavimo projektai (angl. Climate Governance and Information). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Projektų (NAT, ENV, CLIMA) rengimo grafikas:

                                                                                     ***

Perėjimas prie švarios energijos

 • LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS - Nacionalinių platformų ir planų pertvarkymas (angl. Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-COMPLIANCE - Nauja ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo atitikties palaikymo priemonė tiekėjams ir mažmenininkams (angl. New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-DEEPRENO - Nulinės emisijos pastatų fondo link: stiprinant renovacijos pagrindus (angl. Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep renovation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-MAINSTREAM - Tvarios energijos finansavimo bei energijos vartojimo efektyvumo įtraukimas į ES tvaraus finansavimo kriterijus ir standartus (angl. Mainstreaming sustainable energy finance and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and standards). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-EE1st - Principo „pirmiausia energijos vartojimo efektyvumas“ veiksmingumas (angl. Making the "Energy efficiency first" principle more operational). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-DH - Žemos kokybės atsinaujinančios energijos arba atliekamos šilumos integravimas į aukštos temperatūros centralizuotą šildymą (angl. Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-FINROUND - Nacionaliniai finansai į tvarios energijos investicijas (angl. National Finance Roundtables for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM - Pastatų energetinis naudingumas ir išmanioji parengtis, kad prietaisai veiktų (angl. Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-BUSINESS - Verslo sektoriaus perėjimas prie švarios energijos (angl. Supporting the clean energy transition of the business sector). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-ENERCOM - Energetikos bendruomenių paramos mechanizmų parengimas ir kitos piliečių iniciatyvos tvarios energetikos srityje (angl. Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-HEATPUMPS - Šilumos siurblių diegimo ir įperkamumo spartinimas vykdant kolektyvinius ir viešuosius pirkimus (angl. Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and procurement). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-HOMERENO - Integruotos namų atnaujinimo paslaugos (angl. Integrated Home Renovation Services). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-INNOFIN - Naujoviškos tvarios energetikos investicijų finansavimo schemos (angl. Innovative financing schemes for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-LOCAL - Techninė parama perėjimo prie švarios energijos savivaldybių ir regionų planams ir strategijoms parengti (angl. Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-POLICY - Veiksmingas pagrindinių teisės aktų įgyvendinimas tvarios energetikos srityje (angl. Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-ENERPOV - Pastatų renovacijos sprendimai pažeidžiamuose rajonuose (angl. Addressing building related interventions for vulnerable districts). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-PDA - Techninė pagalba rinkos ribų išplėtimui investuojant į tvarią energiją (angl. Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2022-CET-RENOPUB - Palengvinančių struktūrų steigimas renovacijos bangai viešajame sektoriuje paspartinti (angl. Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector). Teikti paraišką čia.

Bendri dokumentai LIFE CET pareiškėjams:

 

Projektų (CET) rengimo grafikas:

 

Bendra informacija:

Finansinės ir administracinės gairės (pavyzdinės projekto sutarties X priedas)(2021.07.07 d. versija pdf failas).

 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2021 m2020 m

2017 m2018 m2019 m.