Pareiškėjams

Europos Komisijos įgaliota CINEA agentūra 2021 metų kvietimą planuoja paskelbti liepos mėnesį. Planuojamas LIFE programos paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vėlyvas ruduo, finansavimo sutarčių pasirašymas - 2022 metų vasara. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba yra čia.

                                                                                           ***

Europos Komisija 2020 m. balandžio 2 d. paskelbė 2020 metų kvietimą teikti LIFE paraiškas. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba yra čia. Paraiškų pateikimo terminas jau baigėsi.

2020-12-10 d. buvo paskelbtas NVO kvietimas teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso (angl. LIFE NGO Call for proposals on European Green Deal). Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu iki 2021.03.31 d. 18 val. Lietuvos laiku. NVO kvietimo dėl Europos žaliojo kurso paraiškų teikimo dokumentai

Internetinis seminaras “LIFE kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms Žaliajam kursui Lietuvoje - NGO4GD“ 

                                                                                           ***

Europos Komisija 2020 m. balandžio 2 d. paskelbė 2020 metų kvietimą teikti LIFE paraiškas. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba yra čia. Paraiškų pateikimo terminas jau baigėsi.

Gairės pareiškėjams apžvelgia LIFE projektų reikalavimus ir prioritetines projektų temas, išdėsto paraiškų teikimo tvarką bei pateikia paraiškos formų pildymo instrukciją. Gaires pareiškėjams pasirinkite pagal LIFE programos sritis ir priklausomai nuo to, ar rengiate tradicinį, ar integruotąjį projektą: 
 
Tradicinių projektų pareiškėjams:
 • 2020 m. gamtos ir biologinės įvairovės (NAT) gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip);
 • 2020 m. aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo (ENV) gairės: anglų k. (pdf failas), lietuvių k. (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip);
 • 2020 m. aplinkos valdymo ir informavimo (GIE) gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip);
 • 2020 m. priedas prie tradicinių projektų gairių (zip);
 • 2020 m. Klimato paprogramės (CCM, CCA, GIC) gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip);
 • 2020 m. koncepcijos formų pavyzdžiai (Aplinkos paprogramei): ENV (Word/pdf), NAT (Word/pdf), GIE (Word/pdf);
 • 2020 m. paraiškos formos pavyzdys (Klimato paprogramei): CCM (Word/pdf).
Integruotųjų projektų pareiškėjams:
 • 2020 m. integruotųjų projektų gairės Aplinkos ir Klimato paprogramėms (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip);
Bendra informacija:
 • Finansinės ir administracinės gairės (pavyzdinės projekto sutarties X priedas)(2020.11.25 d. versija pdf failas);
 • LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai (2020.06.20 d. versija pdf failas);
 • LIFE partnerystės susitarimų gairės (lietuvių k. Word/pdf);
 • Projekto sutarties forma (2020 m. gegužės mėn. versija anglų k. pdf), I priedas Bendrosios sąlygos (2020 m. sausio mėn. versija lietuvių k. Word/pdf);
 • Projekto biudžeto sudarymo instrukcija (lietuvių k. pdf) ir biudžeto sudarymo forma (Excel failas).

2020 m. planuojama 2 etapų LIFE paraiškų teikimo tvarka tradiciniams projektams pagal Aplinkos paprogramę:

2020 m. planuojama 1 etapo LIFE paraiškų teikimo tvarka tradiciniams projektams pagal Klimato paprogramę:

 2020 m. planuojama 2 etapų LIFE paraiškų teikimo tvarka integruotiesiems projektams pagal Aplinkos ir Klimato paprogrames:
 
Skiltyje „LIFE projektai“ išsamiau pristatome projektų tipus ir LIFE programos sritis
 
 • 2018–2020 m. Daugiametė LIFE darbo programa (pdf - LT, EN). Programos naujovės;
 • LIFE orientacinis dokumentas, padedantis pasirinkti LIFE programos sritį (pdf failas);
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo (pdf failas);
 • 2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2018/93 dėl biudžeto išteklių procentinės dalies, skirtos gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams, finansuojamiems veiksmų dotacijomis pagal Aplinkos paprogramę, padidinimo (pdf failas);  
LIFE programos projektų koncepcijos bei paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą. Koncepcijų ir paraiškų formos yra pateikiamos registruotiems vartotojams tiesioginiu režimu internete (on-line). Tačiau taip pat suteikiama galimybė saugotis nebaigtas paraiškas, jas pildyti ir koreguoti. Prieigą prie nebaigtų pildyti paraiškų turi tik registruotas vartotojas iki jų pateikimo Europos Komisijai (t. y. kol pats vartotojas nepakeičia paraiškos statuso). Registruotas vartotojas turi galimybę suteikti prieigą prie savo pildomos paraiškos tik kitam nurodytoje svetainėje registruotam vartotojui. Visais techniniais klausimais dėl internetinės paraiškos formos galima kreiptis į pagalbos tarnybą el. paštu, adresu env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu. LIFE koncepcijas tradiciniams projektams galima teikti tik anglų kalba.
 
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais.
 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2017 m2018 m2019 m.