Pareiškėjams

2021 m. LIFE programos kvietimas paskelbtas 2021 liepos 13 d. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en.

2021-2024 m. LIFE programoje rasite kiekvienos srities tikslus ir prioritetus (2 skyrius), finansuojamų projektų tipus (4.1 skyrius) ir projektų vertinimo kriterijus (4.2 skyrius).

LIFE programos prioritetų sąraše išsamiai aprašytos visos finansuojamos temos.

                                                                                     ***

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action ProjectsSAP)

Gamta ir biologinė įvairovė 

 • LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE Gamta ir biologinė įvairovė (angl. Nature and Biodiversity). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2021-SAP-NAT-GOV Gamtos valdysenos projektai (angl. Nature Governance). Teikti paraišką čia.
Vaizdo įrašas apie Gamtos ir biologinės įvairovės projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimo įžanga apie Gamtos ir biologinės įvairovės projektų kvietimą (anglų kalba).

Dokumentai pareiškėjams:

Gairės
Paraiškos formos B dalis
Priedas "Vietovės aprašymas"
Sutarties forma                                                                                     
 

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė

 • LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT Žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos projektai (angl. Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Aplinkos valdysenos projektai (angl. Environment governance). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės projektų kvietimą (anglų kalba).

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

 • LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA prisitaikymo prie klimato kaitos projektai (angl. Climate Change Adaptation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM klimato kaitos švelninimo projektai (angl. Climate Change Mitigation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV klimato valdymo ir informavimo projektai (angl. Climate Governance and Information). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas projektų kvietimą.

Vaizdo įrašas „2021 m. LIFE kvietimas: Nauji LIFE reguliavimas ir Europos teisės aktai“ (anglų kalba). 

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

Gairės
Paraiškos formos B dalis
Biudžeto lentelė
Sutarties forma

Projektų (NAT, ENV, CLIMA) rengimo grafikas:

                                                                                     ***

Perėjimas prie švarios energijos

Vaizdo įrašas apie Perėjimo prie švarios energijos projektų kvietimą (anglų kalba).

 • LIFE-2021-CET-LOCAL Techninė parama perėjimo prie švarios energijos savivaldybių ir regionų planams ir strategijoms parengti (angl. Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-LOCAL projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-LOCAL projektų kvietimą (anglų kalba).

 • LIFE-2021-CET-POLICY Veiksmingas pagrindinių teisės aktų įgyvendinimas tvarios energetikos srityje (angl. Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-POLICY projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-POLICY projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-GOV Daugiapakopis dialogas klimato ir energetikos klausimais siekiant užtikrinti energijos valdymą (angl. Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-GOV projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-GOV projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-BUILDRENO Didelio masto pastatų atnaujinimas (angl. Large-scale rollout of buildings renovation). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-BUILDRENO projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-BUILDRENO projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-AUDITS Energijos audito rekomendacijų, susijusių su įmonių energetiniu perėjimu, panaudojimas (angl. Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-AUDITS projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-AUDITS projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-VALUECHAIN Skatinti perėjimą prie tvarios energijos visoje pramonės ir paslaugų vertės grandinėje (angl. Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-VALUECHAIN projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-VALUECHAIN projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS BUILD UP Nacionalinių platformų ir planų pertvarkymas (angl. Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS BUILD UP projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS BUILD UP projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-COOLING Prisitaikymas prie augančio pastatų vėsinimo poreikio (angl. Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-COOLING projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-COOLING projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-SMARTSERV Novatoriškų verslo modelių ir sutartinių schemų pažangioms bei į sektorius integruotoms energetikos paslaugoms sukūrimas (angl. Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-SMARTSERV projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-SMARTSERV projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-SMARTREADY Sąlygų sudarymas Europos pastatų pažangiojo parengtumo globaliam pagerinimui (angl. Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of European buildings). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-SMARTREADY projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-SMARTREADY projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-MAINSTREAM Tvarios energijos finansavimo bei energijos vartojimo efektyvumo įtraukimas į ES tvaraus finansavimo kriterijus ir standartus (angl. Mainstreaming sustainable energy finance and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and standards). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-MAINSTREAM projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-MAINSTREAM projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-INNOFIN Naujoviškos tvarios energetikos investicijų finansavimo schemos (angl. Innovative financing schemes for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-INNOFIN projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-INNOFINV projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-HOMERENO Integruotos namų atnaujinimo paslaugos (angl. Integrated Home Renovation Services). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-HOMERENO projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-HOMERENO projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-HOMERECOM ES specialistų bendruomenė „Integruotos namų atnaujinimo paslaugos“ (angl. EU community of "Integrated Home Renovation Services" practitioners). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-HOMERECOM projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-HOMERECOM projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-COALREGIONS Bendruomenių skatinimas pereiti prie švarios energijos anglies, durpių ir naftos skalūnų regionuose (angl. Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-COALREGIONS projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-COALREGIONS projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-PDA Techninė pagalba rinkos ribų išplėtimui investuojant į tvarią energiją (angl. Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-PDA projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-PDA projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-ENERPOV Pastatų renovacijos sprendimai pažeidžiamuose rajonuose (angl. Addressing building related interventions for vulnerable districts). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-ENERPOV projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-ENERPOV projektų kvietimą (anglų kalba). 

 • LIFE-2021-CET-ENERCOM Energetikos bendruomenių paramos mechanizmų parengimas ir kitos piliečių iniciatyvos tvarios energetikos srityje (angl. Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.

Vaizdo įrašas apie LIFE-2021-CET-ENERCOM projektų kvietimą (anglų kalba).

Pranešimas apie LIFE-2021-CET-ENERCOM projektų kvietimą (anglų kalba).

Dokumentai pareiškėjams:

 

Pranešimas apie ES politikos prioritetus, susijusius su Perėjimo prie švarios energijos projektų kvietimais.

Įvadinis pranešimas apie Perėjimas prie švarios energijos projektų kvietimą.

Vaizdo įrašas „Kaip parengti gerą LIFE paraišką“ (anglų kalba).

 

Projektų (CET) rengimo grafikas:

 
LIFE programos projektų paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą (angl. Funding & tender opportunities portal).
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais.
 

Bendra informacija:

Finansinės ir administracinės gairės (pavyzdinės projekto sutarties X priedas)(2021.07.07 d. versija pdf failas).

 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2020 m

2017 m2018 m2019 m.