Gairės ir kiti dokumentai

Europos Komisija 2018 metų kvietimą teikti LIFE paraiškas paskelbė 2018 m. balandžio 18 d. 

Gairės pareiškėjams apžvelgia LIFE projektų reikalavimus ir prioritetines projektų temas, išdėsto paraiškų teikimo tvarką bei pateikia paraiškos formų pildymo instrukciją. Gaires pareiškėjams pasirinkite pagal LIFE programos sritis: 
 
Tradicinių projektų gairės pareiškėjams:
 • 2018 m. gamtos ir biologinės įvairovės gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip)
 • 2018 m. aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo gairės: anglų k. (pdf failas), lietuvių k. (pdf failas) pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip)
 • 2018 m. aplinkos valdymo ir informavimo gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip)
 • 2018 m. klimato paprogramės gairės (pdf failas), pilnas kvietimo dokumentų paketas (zip)
 • 2018 m. Koncepcijos formų pavyzdžiai (ENV (Word/pdf); NAT (Word/pdf/užpildytas pavyzdys pdf); GIE (Word/pdf), Biudžetas)
 • 2018.07.18 atnaujintos „Finansinės ir administracinės rekomendacijos“ (Pavyzdinės projekto sutarties X priedas) (pdf)   
 • LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai (pdf failas
 • LIFE partnerystės susitarimų gairės (lietuvių k. Word/pdf);
 • Projekto sutarties forma (lietuvių k. Word/pdf), I priedas Bendrosios sąlygos (lietuvių k. Word/pdf)  nauja!;
 • Projekto biudžeto sudarymo instrukcija (lietuvių k. pdf) ir biudžeto sudarymo forma (Excel failas) nauja!

Pagrindiniai 2018 m. LIFE kvietimo terminai

2018 birželio 8 d.

Pateikti paraišką techninės pagalbos (skirta tik integruotųjų projektų rengimui) projektams

2018 birželio 12 d.

Pateikti koncepcijos formą Aplinkos ir išteklių efektyvumo projektams

2018 birželio 14 d.

Pateikti koncepcijos formą Gamtos ir biologinės įvairovės projektams

2018 rugsėjo 5 d.

Pateikti koncepcijos formą Integruotiesiems projektams

2018 rugsėjo 12 d.

Pateikti pilną paraišką Klimato politikos paprogramės projektams

2018 spalio mėn.

Europos Komisija atrenka koncepcijas ir kviečia teikti pilnas paraiškas Aplinkos paprogramės projektams

2018 sausio mėn.

Pateikti pilną paraišką Aplinkos paprogramės projektams

2019 kovo 14 d.

Pateikti pilną paraišką Integruotiesiems projektams

 
 
Skiltyje „LIFE projektai“ išsamiau pristatome projektų tipus ir LIFE programos sritis
2018 m. patvirtinta nauja LIFE projektų paraiškų teikimo tvarka, kuri skiriasi priklausomai nuo projekto priklausymo LIFE paprogramei. Aplinkos paprogramės projektų paraiškoms taikoma nauja dviejų etapų schema, tuo tarpu Klimato paprogramės projektams 2018 m. dar išliks vieno etapo tvarka.
   
2018 m. planuojama LIFE paraiškų teikimo tvarka projektams pagal Aplinkos paprogramę:
 
   
 
 
2018 m. planuojama LIFE paraiškų teikimo tvarka projektams pagal Klimato paprogramę:
 
 
 
 
 • 2018–2020 m. Daugiametė LIFE darbo programa (pdf - LT, EN) Programos naujovės
 • LIFE orientacinis dokumentas, padedantis pasirinkti LIFE programos sritį (pdf failas);
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo (pdf failas);
 • 2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2018/93 dėl biudžeto išteklių procentinės dalies, skirtos gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams, finansuojamiems veiksmų dotacijomis pagal Aplinkos paprogramę, padidinimo (pdf failas);  
LIFE programos projektų koncepcijos bei paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą. Koncepcijų ir paraiškų formos yra pateikiamos registruotiems vartotojams tiesioginiu režimu internete (on-line). Tačiau taip pat suteikiama galimybė saugotis nebaigtas paraiškas, jas pildyti ir koreguoti. Prieigą prie nebaigtų pildyti paraiškų turi tik registruotas vartotojas iki jų pateikimo Europos Komisijai (t. y. kol pats vartotojas nepakeičia paraiškos statuso). Registruotas vartotojas turi galimybę suteikti prieigą prie savo pildomos paraiškos tik kitam nurodytoje svetainėje registruotam vartotojui. Visais techniniais klausimais dėl internetinės paraiškos formos galima kreiptis į pagalbos tarnybą el. paštu, adresu env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu. LIFE koncepcijas tradiciniams projektams bus galima teikti tik anglų kalba.
 
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais.
 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2017 m.