Pareiškėjams

 

Internetinio seminaro “LIFE kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms Žaliajam kursui Lietuvoje - NGO4GD“ įrašas.

Internetinio seminaro "LIFE praktinis seminaras" įrašas.

Internetiniai seminarai apie projekto biudžeto sudarymą:

  • I- a dalis – projekto išlaidų kategorijų planavimas pagal veiklas (2019.11.04);
  • II- a dalis – biudžeto formų pildymas (2019.11.04).

Internetinio seminaro "2019 LIFE Call, concept note for Environment projects" įrašas (2019.05.08).

 
Internetiniai seminarai: 
  • Internetinio seminaro "LIFE concept note for nature and biodiversity" įrašas; Koncepcijos dokumento pavyzdys gamtos ir biologinės įvairovės projektui (pdf)
  • Internetinio seminaro "LIFE Concept note for Environment and Resource efficiency" įrašas
 
Internetinio seminaro "Administracinė dalis (A forma) ir techninė dalis (B forma)" įrašas: Internetinio seminaro "Projekto veiklos (C forma)" įrašas:
Internetinio seminaro "LIFE projekto biudžetas ir F formos" įrašas:

 Internetinio seminaro "Kas yra LIFE?" įrašas.