Renginiai

Inesis Kiškis

Informacinis seminaras

2016 m. birželio 10 d.

Aplinkos ministerijoje įvyko informacinis seminaras apie Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programą „LIFE“. Sveikinimo žodį tarė Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius.

Seminaro metu NEEMO EEIG – ELLE monitoringo ekspertė Viktorija Maceikaitė pristatė pranešimus apie LIFE programą aktualiomis temomis: kaip parengti gerą LIFE projektą, kas naujo 2016 metų kvietime, LIFE programa 2014–2020 m. Kaip teigė V. Maceikaitė, LIFE projektai turi prisidėti prie anglies dvideginio išmetimo sumažinimo bei efektyvios išteklių naudojimo ekonomikos, aplinkos apsaugos ir gerinimo, biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, ekosistemų ir, ypač, Natura 2000 tinklo apsaugos. Taip pat pranešėja pabrėžė, kad atsirado naujas reikalavimas rengiant LIFE paraišką – poveikio rodikliai. Todėl svarbu pabrėžti projekto rezultatų tvarumą, o projektams, skirtiems produktų paruošimui išleisti į rinką, būtina parengti tinkamą verslo planą.

Pranešėja Sigita Alčauskienė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė šių metų LIFE programos kvietimą, kuris paskelbtas 2016-05-19 Europos Komisijos interneto svetainėje. Aplinkos ministerija iki 2016-07-12 d. priims prašymus skirti Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas LIFE projektams, o iki rugpjūčio mėnesio pabaigos Aplinkos ministerija turėtų priimti sprendimą dėl bendrojo finansavimo.

Seminare dalyvavo Lina Čeičytė, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vedėja, kuri pristatė finansinius instrumentus (NCFF – energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo priemonė ir PF4EE – gamtos turtų finansavimo priemonė), kurie yra administruojami Europos investicijų banko (EIB), bei plačiau pristatė Integruotuosius LIFE projektus, kurie vykdomi didelėje teritorijoje įgyvendinant aplinkos arba klimato planus ar strategijas, reikalaujamus pagal konkrečius Europos Sąjungos teisės aktus.

Savo patirtimi įgyvendinant LIFE programą pasidalino ekspertai: Liutauras Raudonikis, Lietuvos ornitologų draugijos direktorius, ir Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumo direktorius. Pasak L. Raudonikio, norint parengti gerą paraišką, svarbu atsakingai suplanuoti siekiamus rezultatus ir susirasti patikimus partnerius. Ž. Morkvėnas pabrėžė, kad geras LIFE projektas yra tas projektas, kuris išsprendžia problemų priežastis ir užtikrina pasiūlytų sprendimų tęstinumą pasibaigus projektui. LIFE programos ypatybė – platus finansuojamų veiklų ir išlaidų spektras (įskaitant žemės įsigijimą).

Aplinkos projektų valdymo agentūros Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės vadovė Aušra Šmitienė kvietė visus seminaro dalyvius iki 2016-06-27 d. informuoti apie konsultacijų poreikį teikiant paraiškas pagal LIFE programą (el. p. ausra.smitiene@apva.lt).

Maloniai dėkojame dalyvavusiems apklausoje apie birželio 10 dienos ES aplinkos ir klimato politikos programos „LIFE“ informacinį seminarą ir atsakiusiems į klausimus (atsakė 41 % iš dalyvavusių dalyvių). Pateikiame apibendrintus apklausos rezultatus.

 

Pranešimų skaidrės

Viktorija Maceikaitė. LIFE programa 2014-2020 m.
Viktorija Maceikaitė. LIFE programa: Kas naujo 2016 m. kvietime?
Viktorija Maceikaitė. Kaip parengti gerą projektą?
Sigita Alčauskienė. LIFE ir LIFE+ Lietuvoje. Bendrojo finansavimo galimybės
Lina Čeičytė. Finansiniai instrumentai NCFF ir PF4EE
Lina Čeičytė. Integruotieji LIFE pojektai
Aušra Šmitienė. Projektas: LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Liutauras Raudonikis. Lietuvos ornitologų draugijos patirtis įgyvendinant LIFE Programos finansuojamus projektus
Žymantas Morkvėnas. Baltijos aplinkos forumo patirtis igyvendinant LIFE projektus