Renginiai

Seminaras „LIFE IP projekto Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje rengėjams“

2020 m. rugsėjo 23 d.

Rugsėjo 23 d. Vilniuje vyko seminaras „LIFE IP projekto Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje rengėjams”. Sveikinimo žodį tardamas Aplinkos viceministras M. Narmontas pasidžiaugė, kad planuojamame LIFE IP projekte dalyvaus daug institucijų. Tai jo nuomone, padės užtikrinti projekto gyvybingumą. Be to, viceministras pabrėžė, kad šis projektas svarbus dėl ŠESD išmetimų tinkamo apskaičiavimo bei pažangos žaliųjų pirkimų srityje.

Renginį tęsė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas A. Klimavičius, kuris pasidalino projekto LIFE IP PAF-NATURALIT patirtimi. Pasak AM atstovo, LIFE IP yra procesų katalizatorius, kad procesai užsisuktų. Šiuo metu tradicinis žemės ūkis nyksta, šlapynės apleidžiamos, dėl to vyksta bioįvairovės degradacija. LIFE IP PAF-NATURALIT projektas prisidėjo prie strateginio analitinio darbo. Be to, šis projektas padeda ir didelėms kompanijoms, susidūrusioms su gamtos apsaugos spragomis, tai leidžia gauti milijoninę paramą iš ES.

Renginį tęsė belgų projekto BE Reel! koordinatorius E. Deruwe. Pasak eksperto, iki 2050 m. visi pastatai turi būti A klasės, o tai reiškia, kad reikalingos didžiulės investicijos. Šis 7 metų LIFE IP projektas pritraukė 250 milijonų investicijų, reikalingų infrastruktūrai. Pats projektas suskirstytas į 3 fazes. Pirmosios fazės metu buvo sukurta keletas naudingų įrankių. Tuo tarpu antrosios fazės metu svarbiausios yra pilotinės ir demonstracinės veiklos.

Po šių LIFE IP projektų pristatymo renginio moderatorė N. Vilutytė pasiūlė apžvelgti naujo LIFE IP veiklas ir žodį suteikė visiems planuojamiems LIFE IP partneriams.

Renginio pabaigoje PEDAL Consulting CEO Robert Miskuf dalinosi įžvalgomis ir pasiūlymais, kaip pagerinti LIFE IP koncepciją. Ekspertas pabrėžė, kad koncepciją reiktų papildyti KPI viešinimo indikatoriais. Be to, užakcentavo svarbiausias datas: koncepcijos pateikimas iki spalio 6 d., pilnos paraiškos iki 2021 m. kovo mėn. Tačiau nereiktų laukti termino pabaigos, geriau pilną paraišką turėti 2021 m. sausio mėn., kad liktų laiko pataisymams ir parašų surinkimui. Užbaigdamas savo pristatymą, ekspertas patarė po projekto nusimatyti 5 metų terminą papildomiems KPI pasiekti.